धोरणे आणि अस्वीकार

जलद जोडण्याविषयीची धोरणे

 
अधिक वाचा..

गोपनीयता धोरण

 
अधिक वाचा..

स्वामित्व हक्क धोरण

या पोर्टलवरील वैशिष्ट्यपूर्ण साहित्य विनाशुल्काने, कोणत्याही स्वरूपात किंवा माध्यमात विनिर्दिष्ट परवानगीच्या आवश्यकतेशिवाय उद्धृत करता येईल. साहित्य अचूकपणे उद्धृत करण्यावर आणि अप्रतिष्ठाकारक रितीचा किंवा दिशाभूल करणाऱ्या संदर्भाचा वापर न करण्यावर हे अवलंबून आहे. जेथे साहित्य प्रकाशित करावयाचे असेल किंवा इतरांना निर्गमित करावयाचे असेल तेथे स्त्रोतास ठळकपणे आभिस्वीकृत करणे आवश्यक आहे. तथापि त्रयस्थाचा स्वामित्व हक्क असलेले साहित्य अशी या स्थळावर ओळख पटविण्यात आलेल्या अशा कोणत्याही साहित्याच्या उद्धृतीकरणाचे प्राधिकारपत्र संबंधित स्वामित्व हक्क धारण करणाऱ्याकडून प्राप्त करण्यात यावे.

उत्तरदायित्त्वास नकार

 
अधिक वाचा..

अटी आणि शर्ती

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन
अधिक वाचा..

मजकूर लेखन, नियमन आणि मंजुरी धोरण

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन
अधिक वाचा..

वेब मजकूर आढावा धोरण

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन
अधिक वाचा..

मजकूर पुराभिलेख संबंधी धोरण

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन
अधिक वाचा..

संकेतस्थळ सुरक्षा धोरण

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन
अधिक वाचा..

संकेतस्थळ संनियंत्रण धोरण

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन
अधिक वाचा..

आकस्मिकता व्यवस्थापन

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन
अधिक वाचा..