ग्राम विकास विभाग, आपले स्वागत करीत आहेत.

 • Banner 1
 • banner0
 • Banner 5
 • Banner 7
 • Banner 2
 • Banner 6
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 8
 • State level Workshop 3
 • State level Workshop
 • State level Workshop 2
दृष्टिक्षेपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र
अ.क्र.तपशीलपरिमाण2016-172017-18
1जॉबकार्ड वितरित केलेल्या एकुण कुटुंबांची संख्या(लाखात)81.7383.22
2मजूरी वाटपासाठी बँक/पोष्टात मजूरांची उघडण्यात आलेली एकुण खाती(लाखात)68.4868.42
3रोजगार उपलब्ध करुन दिलेल्या एकुण कुटुंबांची संख्या(लाखात)14.3316.98
4रोजगार उपलब्ध करुन दिलेल्या एकुण मजूरांची संख्या(लाखात)27.2631.40
5एकुण मनुष्य दिवस निर्मिती(लाखात)708.99825.32
6सरासरी प्रतिकुटुंब मनुष्य दिवस निर्मिती (दिवस)4949
7100 दिवसापेक्षा जास्त दिवस रोजगार पुरविण्यात आलेल्या कुटूबांची संख्या(लाखात)1.651.98
8एकुण खर्च (रु.कोटीत)2083.122300.06
9मजुरी व साहित्यावरील खर्चाचे प्रमाण(टक्के)68:3272:28
10चालु वर्षातील एकुण पूर्ण कामे(लाखात)1.612.21

अधिक वाचा..
 • माननीय मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य श्री उद्धव ठाकरे
  माननीय मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य
 • माननीय उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्यश्री अजित पवार
  माननीय उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य
 • माननीय मंत्री,रोजगार हमी योजना श्री. संदीपान भुमरे
  माननीय मंत्री,रोजगार हमी योजना
 • माननीय राज्यमंत्री,रोजगार हमी योजनाश्री. संजय बनसोडे
  माननीय राज्यमंत्री,रोजगार हमी योजना
 • अपर मुख्य सचिव, ,रोजगार हमी योजनाश्री. नंद कुमार
  अपर मुख्य सचिव, ,रोजगार हमी योजना


यशोगाथा